Parodontologija

Parodontologija se bavi lečenjem desni ili potpornih struktura zuba. Najčešća oboljenja su paradontalni džep, naslage i kamenac, i upala desni.
Parodontopatija je veoma učestalo oboljenje, od kojeg oboleva čak 50% populacije. To je oboljenje potpornih tkiva zuba, koje svojim napredovanjem dovodi do rasklaćenja i gubitka zuba. Počinje gomilanjem zubnog kamenca u predelu vratova zuba, koji je pun mikroorganizama i stvara inflamaciju desni, tj. gingive. Ukoliko se kamenac ne uklanja blagovremeno, inflamacija desni je sve jača, one krvare na najmanju provokaciju, što pacijentima uliva strah da obavljaju redovnu dnevnu higijenu, jer su im pri svakom pranju zuba usta puna krvi. Ako higijena izostaje, stanje se pogoršava i infekcija prodire u sve dublja tkiva, kada i počinje gubitak kosti oko korenova zuba. Korenovi zuba postaju ogoljeni, a zubi sve manje stabilni u vilici. U krajnjem stadijumu dolazi do njihovog rasklaćenja, i na kraju, ispadanja.

Šta je zubni kamenac

Odmah po nicanju zuba, na njima dolazi do taloženja glikoproteina i lipida iz pljuvačke i stvaranja nevidljive naslage (stečena dentalna pelikula) koja je čvrsto vezana za zub. Dentalni plak nastaje tako što ovu naslagu naseljavaju mikroorganizmi i druge organske i neorganske materije. Dentalni plak je osnovni uzrok parodontopatije.

Skidanje naslaga i kamenca

Skidanje kamenca i naslaga je bezbolno i brzo. Nije ni skupo a ni štetno. Sprečava dalju pojavu oboljenja zuba i desni.

Prevencija je najbolji “stomatolog” i na prvom je mestu.

Da li skidanje kamenca oštećuje zube?

Uklanjanje kamenca je potpuno bezopasna intervencija koja ne oštećuje vaše zube.

Važno je zapamtiti da naslage kamenca mogu da oštete zube nepovratno. Kamenac je jedan od glavnih uzročnika oboljenja zuba – PARODONTOPATIJE. Ona dovodi do rasklaćivanja i ranog ispadanja zuba.

Koliko često treba skidati kamenac?

Uklanjanje kamenca se obično praktikuje na šest meseci, osim u slučaju izražene parodontopatije ili individualne sklonosti ka nakupljanju kamenca, kada se ova intervencija preporučuje i češće.

Šta je parodontalni džep?

Parodontalni džep je najvažniji simptom parodontopatije. On se javlja kao posledica razaranja potpornog aparata zuba i lokalizovan je na mestu između korena zuba i kosti u kojoj se on nalazi. 

Parodontalni-dzep

Kako izgleda parodontalni džep?

Na zubu na kome se nalazi parodontalni džep, desni su otečene, crvene, na najmanju provokaciju krvare. Može se reći da u ovom stadijumu postoji upala desni. Pacijenti se često žale da imaju osećaj da im je zub viši od ostalih ili da imaju nešto između zuba (osećaj stranog tela). Često se javlja bol u desnima koji se širi u svim pravcima.

Kad parodontalni džep postoji duže vremena, osim kamenca koji se nalazi na gleđi, javlja se i subgingivalni kamenac koji zahvata koren zuba. Crne je boje i vrlo teško se odvaja od površine zuba.

Kako se otkriva postojanje parodontalnog džepa?

Sondiranjem – Postoji poseban instrument – parodontološka sonda – koji je graduisan (na njemu se nalaze urezane mere u milimetrima i kuglica na vrhu kako ne bi došlo do oštećenja tkiva). Ona se postavlja u parodontalni džep služi za merenje njegove dubine.

Radiografisanjem – Rendgen snimci služe za utvrđivanje stadijuma parodontopatije. Na njima se prati stanje kosti oko zuba koji je zahvaćen ovim stanjem. To je vrlo važno jer od gustine i nivoa kosti zavisi i kada će se zub konačno razlabaviti i ispasti.

Parodontalni džep – lečenje

Postoji više faza u lečenju parodontalnih džepova. Treba znati da lečenje ovih džepova zapravo podrazumeva lečenje parodontopatije kao bolesti.

  • Upala desni – Na početku je potrebno ukloniti zubni plak i zubni kamenac i edukovati pacijente o pravilima oralne higijene. Ako je potrebno, treba prepisati pojedine lekove i preparate koji bi u ovoj fazi mogli da smanje ili zaustave upalu desni i napredovanje parodontopatije.
  • Kiretaža parodontalnih džepova – Predstavlja čišćenje parodontalnih džepova, tj. uklanjanje svog izmenjenog i oštećenog parodontalnog tkiva. Ovo se radi različitim instrumentima (kiretama). Ako je potrebno, uklanjaju se i pojedine anomalije (pripoji sluzokožnih nabora – plika i frenuluma) koje podstiču nastanak ovih džepova.
  • Ova faza podrazumeva uspostavljanje pravilne okluzije – međusobnih odnosa zuba gornje i donje vilice. To se najčešće može učiniti protetskomortodontskom, ali i  konzervativnom rehabilitacijom (pravljenje novih protetskih radova, novih plombi ili ulazak u ortodontsku terapiju)

Kiretaža (čišćenje) parodontalnog džepa

Ova intervencija se uglavnom izvodi u lokalnoj anesteziji jer može biti bolna. Cilj je da uklonimo svo izmenjeno tkivo (tkivo zahvaćeno zapaljenjem) kroz otvor parodontalnog džepa (ako je to moguće). Ako takav pristup nije omogućen, potrebno je uraditi hirurški zahvat kojim se taj pristup omogućava – režanj operacija.

Nakon intervencije važno je dobro održavanje higijene usta i zuba i redovno uzimanje terapije u slučaju da vam je propisana.

Nakon nekoliko nedelja uočavaju se mnoge promene. Smanjuje se otok desni, boja desni postaje sličnija boji zdravih desni – ružičasta, zubno tkivo postaje čvršće.

Uklanjanje džepova