Protetika, krunice, most, viniri, implanti, proteze

Protetske nadoknade

Protetske nadoknade su: krunice, mostovi, proteze, viniri ili fasete, implanti..

U zavisnosti od stanja zuba i potpornog aparata a na osnovu detaljnog stomatološkog pregleda, zubar će u dogovoru sa vama odrediti koja je protetska nadoknada za zube najbolja za vas.

Njihova podela se može izvršiti na fiksnu i mobilnu protetiku.

Osim što vraćate svom licu mlađi izgled i vaše samopouzdanje će dobiti na snazi.

Istraživanja su pokazala da:

Ljudi sa lepim zubima imaju više samopouzdanja i više uspeha na poslu i životu.
U najčešćem broju slučajeva, prvo šta primetimo kada upoznajemo nekog upravo su zubi i osmeh.

Krunice

Zubne krunice su navlake za zube koje se postavljaju iz estetskih razloga i onda kada postoje veće oštećenje zuba koje nije moguće sanirati plombom.

Na njih se pacijenti brzo naviknu jer se one trajno cementiraju na zube nosače.

Metalokeramičke krunice

U situacijama kada je došlo do oštećenja ili preloma jednog dela zuba ili kada je iz nekog razloga potrebno ojačati zub mogu se uraditi metalokeramičke krunice.

Vrlo su otporne a imaju prirodan izgled. Čvrstoću joj daje metalna baza koja je prekrivena slojem keramike imitirajući prirodan izgled zuba.

Imaju pristupačnu cenu i estetski su prihvatljive za pacijente.

Bezmetalne krunice

Bezmetalne krune su savremenije i estetski superiornije od metalokeramičkih.

Kao što im sam naziv kaže, ove krune nemaju metal u svojoj osnovi. To ih čini prozirnijim te imaju prirodniji izgled.

Bezmetalne krune se češće rade u slučaju kada su oštećeni prednji zubi. Njihovim postavljanjem može se korigovati oblik, boja i manje iskrivljenosti zuba.

Desni se sa starenjem povlače pa kod bezmetalne krune ne postoji bojazan da će se videti tamni metalni rub što se kod metalokeramičkih može desiti.

Zubni most

U slučajevima kada u vilici nedostaje jedan ili više zuba, pod uslovom da je bezubi prostor sa obe strane oivičen prirodnim zubima, može se uraditi zubni most. Preostali zubi u tom slučaju predstavljaju nosače protetske nadoknade koja će prazan prostor ispuniti veštačkim zubima.

Na taj način i estetski i funkcionalno potpuno imitiraju prirodne zube.

U zavisnosti od materijala koji se koristi postoje metalokeramički i bezmetalni most.

Uvek je potrebno uraditi detaljan stomatološki pregled kako bi se utvrdilo postojeće stanje jer nisu svi zubi jednako dobri nosači za most.

Isto tako, nije svaki raspored bezubog prostora u vilici pogodan za izradu ovakvih protetskih nadoknada. U takvim sličajevima najčešće se predlaže ugradnja implantata ili izrada proteze.