Terapije laserom u stomatologiji

 

Terapija laserom se danas, primenjuje u mnogim oblastima stomatologije.

Oralno zdravlje je ključno za čitav organizam. Ono ne donosi samo estetsku stranu sa lepim osmehom, već utiče na rad ostalih organa.

Zahvaljujući inovacijama koje je donela laserska terapija strah od stomatologa postaće prošlost kod pacijenata, a uz redovne kontrole, mogu se sprečiti veći problemi zuba i usne duplje.

Šta je terapija laserom i koliki je njen značaj otriva vam stomatološka ordinacija Beograd Lumident Studio.

Terapija laserom je razvijena početkom 20. veka

Terapija laserom ima korene još u antičko doba. Prema istorijskim podacima pre 6.000 godina u staroj Grčkoj, Egiptu i Indiji je korišćena svetlosna energija za lečenje, pre svega, opekotina od sunca i vitiliga.

Ipak, prava primena lasera u medicini počela je u 20. veku. Naime, danski fizičar Niels Finsen je osmislio lečenje velikih boginja pomoću crvenog svetla, a kasnije i lupusa vulgarisa i tuberkuloze.

godine, nemački student medicine Oskar Raab otkrio je interakciju svetlosne energije i hemijskog sredstva koje indukuje smrt ćelije, te je došao do zaključka da najveći uticaj u ovoj metodi ima slobodan kiseonik koji proizvodi hemijsku reakciju u organizmu. Mnogo godina kasnije John Toth je proces nazvao “Fotodinamska terapija”.

Iako se tehnika primenjivala u mnogim granama medicine još od sredine 20. veka, u stomatologiji je našla upotrebu 80-ih godina. Prvobitno je korišćena u tretiranju mekih tkiva usne duplje, vrlo brzo, terapija laserom je dobila višestruki značaj, pa je od 1996. godine odobrena i na koštanim tkivima.

Interes za lasere u stomatologiji ne opada. Naprotiv, fotodinamska terapija ima široko polje delovanja – od estetske primene kod izbeljivanja zuba, pa do složenih hirurških intervencija na kostima lica.

Šta je terapija laserom?

Izraz LASER predstavlja skraćenicu od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, što označava pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zraka.

Fotodinamska terapija se sprovodi kombinovanim delovanjem tri elementa: laserskog svetla odgovarajuće talasne dužine, fotoaktivne materije i kiseonika. Nikako ne može da nastane primenom samo jednog ili dva navedena elementa.

Laserski zrak je monohromatski, koherentan i sastoji od jedne čiste boje. Može biti kontinuiran ili pulsni. Kontinuirani laser omogućava “isijavanje”svetlosti stalnom srednjom izlaznom snagom. Dok kod pulsnog lasera proizvodi se zrak sa vrlo kratkim impulsima i sa velikom frekvencijom ponavljanja.

Laserski zrak koji se koristi u stomatologiji može imati različite talasne dužine – Argon laser, Nd:YAG; Ho:YAG, Er, Cr:YSGG, Er:YAG. Pri čemu slova kojima se označavaju laseri, zapravo, predstavljaju hemijske elemente, molekule ili komponente koje čine sastavne delove lasera.

Terapija laserom se izvodi tako što se fotoaktivna materija nanese na tkivo ili površinu zuba, implantata. Nakon par minuta ona vezuje štetne materije, ćelije, bakterije, viruse i gljivice, bojeći ih, a delovanjem laserskog zraka niske talasne dužine dolazi do njihovog eliminisanja.

Kada se primenjuje terapija laserom?

Laserska terapija se koristi u mnogim stomatološkim intervencijama.

Veliki značaj ima u lečenju bolesti mekih tkiva kao što je paradontopatija, zatim za izbeljivanje zuba koje je postalo veoma popularnog širom sveta. U ovom slučaju laser ubrzava i pojačava dejstvo hemijskog agensa koji se postavlja na površinu zuba.

Laser se može koristiti i kod “običnog” karijesa, kao i kod zuba koji treba da se endodontski leče tj. kojima se vadi živac.

Takođe, terapija laserom se primenjuje i u hirurškim intervencijama u stomatologiji.

Prednosti terapije laserom

Važna karakteristika laserskog zraka je mogućnost preciznog fokusiranja na veoma male površine. Ovo je glavna prednost u odnosu na druge, klasične metode.

Laserski zrak je manje agresivan, kada je lečenje karijesa u pitanju. Njime se uklanja samo površinski sloj, tj. samo bolestan deo zuba bez prodiranja u zdravo zubno tkivo. Ujedno, nepostojanje klasičnog zvuka turbine čini da se pacijent oseća opuštenije.

Kod hirurških intervencija laser pravi čiste, oštre rezove sa mnogo manje krvarenja, pa je vreme zarastanja znatno kraće i bez ožiljaka.

Stomatološka ordinacija Vračar Lumident Studio ima dugogodišnje iskustvo u primeni terapije laserom u svim poljima stomatologije.